Materiałoznawstwo lotnicze i nie tylko


Inżynieria materiałowa i procesy specjalne

 • Opiniowanie odchyłek jakościowych dotyczących właściwości materiałów;
 • Interpretacja danych materiałowych;
 • Obsługa i tworzenie baz materiałowych;
 • Inicjowanie i koordynacja projektów badawczych w zakresie wdrażania nowych materiałów i procesów;
 • Wykonywanie ekspertyz, analiza wad materiałowych;
 • Wsparcie konstrukcyjne i technologiczne.
 • Udział w zatwierdzaniu procesów specjalnych;
 • Opiniowanie i ocena zmian właściwości materiałów wywołanych procesem wytwarzania elementów lub warunkami prób jakim były poddane;
 • Badania nieniszczące NDT- dobór metody oraz warunków badania;
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących właściwości materiałów oraz procesów specjalnych.

Projekty

 • Prowadzenie i/lub koordynacja projektów badawczo-rozwojowych dotyczących materiałów i stosowanych oraz wdrażanych procesów wytwarzania;
 • Opracowywanie procedur wykonawczych (instrukcji, WT);
 • Udział we wdrażaniu nowych metod badawczych;
 • Współpraca ze jednostkami technologicznymi, jakościowymi oraz przedstawicielami Klienta/Dostawcy w celu spełnienia wymagań jakościowych oraz doskonalenia procesów;
 • Kontakt z uczelniami i ośrodkami badawczymi wynikający z inicjowanych czy realizowanych projektów;

Przewiń na górę