Hartowanie laserowe

Hartowanie stali – definicja

Operacja hartowania objętościowego składa się z zabiegów nagrzewania na wskroś do temperatury austenityzowania, wygrzewania przy tej temperaturze i chłodzenia z szybkością pozwalającą na uzyskanie struktury martenzytycznej lub bainitycznej.

Zakres temperatur hartowania – 30÷50° powyżej Ac3 dla stali podeutektoidalnej lub Ac1 dal stali
nadeutektoidalnej.

Szybkość chłodzenia, z jaka należy chłodzić materiał można określić z wykresu CTPc.
Orientacyjnie szybkość krytyczna dla stali węglowych to ok. 1000÷100°C/s (zależnie od
zawartości C i innych czynników), dla stali stopowych 100÷10°C/s i mniej.

Hartowanie laserowe

Hartowanie laserowe pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej twardości, w zależności od gatunku hartowanej stali nawet do 68 HRC.

Hartowanie powierzchniowe diodowym laserem wysokiej mocy (w skrócie hartowanie laserowe lub hartowanie wiązką lasero­wą) zyskuje na znaczeniu w przemyśle i budowie narzędzi.

Hartowanie laserowe jest procesem, w którym wiązka lasera oddziałuje bezpośrednio na obrabiany przedmiot dostarczając mu energię. Wiązka laserowa rozgrzewa się miejscowo w powierzchniowych warstwach obrabianego przedmiotu do tempe­ratury przemiany austenitycznej obrabianego materiału. Prowadzi to do homogenizacji atomów węgla oraz rozrostu austenitu w materiale.

W zależności od materiału temperatura przemiany austenitycznej wynosi od ok. 900 °C do 1400 °C a czas jej utrzymywania się od ok. 3 s. do 10 s.

W następstwie wprowadzania ograniczonej ilości ciepła do obrabianego przedmiotu i jednocześnie w skutek szybkiego odpro­wadzania ciepła z materiału poprzez przewodnictwo cieplne następuje samoistne schładzanie obrabianego detalu.

Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych mediów chłodzących takich jak: woda, olej czy sprężone powietrze.

Hartowanie laserowe może być stosowane do wszystkich materiałów, które podlegają hartowaniu ogniowemu i indukcyjnemu.


Zasto­sowanie robota firmy Reiss wraz z optyką ze zmienną wielkością powierzchni w połączeniu z laserem wysokiej mocy zapewnia możliwość hartowania powierzchni niedostępnych dla dotychczas stosowanych w Polsce urządzeń.

Robot w trakcie procesu hartowania

Oferujemy również usługę hartowania indukcyjnego, hartowania w piecach, oraz odprężania.

  • Laser 6,5 kW mocy,
  • Optyka ze zmiennym zakresem w obu osiach, (regulowana długość i szerokość wiązki hartowniczej)
  • Robot z zakresem do 6000mm,
  • Suwnica 8 t.

Przewiń na górę